top of page

Projects

Kijk bij news voor de nieuwste projecten

click news for the most recent projects

2018 Verborgen / Hidden

In de ruimtes van Huis Kernhem in Ede tonen Margo Nelissen en Joyce Willemse hoe dit thema Verborgen zich in hun werk heeft uitgekristalliseerd; Margo door middel van sieraden, Joyce door middel van grafiek, schilderijen en een gedicht. Beiden hebben nieuw werk gemaakt speciaal voor deze expositie.

Voor deze expositie gingen zij op zoek naar de oorsprong van hun werk. Daar vonden zij raakvlakken: zowel Margo als Joyce houdt zich bezig met het onderzoeken van wat verborgen ligt onder het wezen van een mens. De motivaties, geheimen en littekens. Welke maskers dragen mensen om die diepe kwetsbaarheid in zichzelf niet prijs te hoeven geven? Tijdens de gesprekken die zij voerden, dreef het overkoepelende woord boven voor deze tentoonstelling: Verborgen.
Door de manier van dragen van sommige sieraden van Margo, toon je aan de buitenwereld of je je afschermt of juist openstelt voor de ander. Amuletten kunnen allerlei verborgen doelen dienen, zoals liefde verkrijgen of succes oogsten. De geheime inhoud kan werken als een beschermend pantser tegen boze krachten in de buitenwereld. In Margo’s amulettencollectie ligt de kostbare inhoud half zichtbaar onder het oppervlak, als littekens. Bij de juiste lichtinval geven zij hun geheimen prijs.

In Joyce’s werk vertaalt het thema Verborgen zich onder andere in vrouwfiguren die zij in 2011 met haar ogen dicht schetste en voor de expositie opblies tot grote etsen. De vrouwen verbergen hun geheim, maar tegelijkertijd tonen zij hun naakte waarheid.

2016 VER plaats, a tale of two countries

Expositie van Margo Nelissen (Nederland) met sieraden en Gera Woltjer (Australië) met grafiek, fotografie, video’s en objecten in Huis Kernhem, Ede.

Margo en Gera zijn beiden geëmigreerd naar een ander deel van de wereld: Gera vertrok in 2008 naar West-Australië en Margo in 2010 voor 3 jaar naar Curaçao. Een nieuwe omgeving heeft een grote impact op de kunstenaars. Het vergt aanpassing en onderzoek, en brengt verwondering en nieuwe inspiratie. Opvallend is dat de eerste series werken bij beiden geïnspireerd zijn op de natuurlijke omgeving, terwijl de blik na verloop van tijd meer naar binnen wordt gericht; wat doet migratie en de nieuwe omgeving met mij?

2012 A breast or two

Veertig kunstenaars worden uitgenodigd om een kunstwerk te maken geinspireerd op een gedicht van Nicole Grimmelt; a breast or two, geschreven nadat ze borstkanker heeft overleefd. Een deel van de opbrengst gaat naar de afdeling hemato-oncologie van het Sehos, Curaçao.

In honor of all breast cancer survivors and those who lost the fight, 40 Curaçao artists have each created a work of art based on the poem "A breast or two" by Nicole Grimmelt , a breast cancer surviver herself. Sales Exhibition in Mon Art Gallery, Curaçao, for the oncology center, Curaçao.

Personal interpretation:

When disease strikes it is suddenly apparent how vulnerable all life is. Fortunately illness, great sadness and deep distress are often followed by new insights and enormous strength, showing us humans how resilient we really are. In nature the same process takes place. Winter is always followed by spring. Young shoots, fresh green leaves and delicate colorful flowers show us that after cold dark times nature has come back to life.

2012 Dugu dugu, be mine

Het sieraad ontworpen voor deze thema-expositie is een verleidingssieraad. De titel van de expositie betekent zoveel als 'liefje wees de mijne'. Door de verleidelijke geurstoffen die uit het sieraad komen staat degene die het sieraad krijgt en draagt open voor de liefde. De vorm van het sieraad is geinspireerd op zaadvormen uit het oerwoud.

The theme of this exhibition in Landhuis Bloemhof Curaçao, is 'Dugudugu (Sweetheart) be mine'. The necklace is designed as a means of seduction. Alluring fragrances coming from the pendant open up the heart of the wearer of this jewel to love. The form of the pendant is inspired by pods from the jungle.

2009 Jewels & pianos, sieraden inspireren tot pianoconcert

Voor dit concert in Pianoservices is Margo Nelissen een samenwerking aangegaan met concertpianiste Irina Parfenova. Ze hebben parallellen bestudeerd tussen muziek en sieraden, in thematiek, structuren en uitgebeelde emoties. Dat heeft geresulteerd in een pianoconcert met beeldprojecties van uitvergrote details van deze sieraden. Zo gaat de muziek van Mozarts Rondo samen met kristaljuwelen, en worden sieraden met als thema golvend water gecombineerd met Barcarolle van Tsjaikovski, en ringen met als thema verleiding met gepassioneerde muziek van Liszt. Vertelster Cisca Boermans levert met haar ‘Ridder Arthur’ verhaal een sfeervolle bijdrage bij de archaïsche sieraden.

Margo Nelissen and concert pianist Irina Parfenova collaborated to stage this special concert at Pianoservices. They studied the parallels between music and jewellery, in terms of themes, structures and represented emotions. The result is a piano concert accompanied by enlarged images of the details of these jewels. In that way, music from Mozart's Rondo is in accord with crystal jewels; jewels inspired by undulating water are combined with Tchaikovsky's Barcarolle; and rings, whose theme is seduction, blend with passionate music by Liszt. Narrator Cisca Boermans contributed to the display of archaic jewels with an atmospheric story about the Knight Arthur. 

2009 Nieuwjaarsconcert

Altvioliste Susanne van Els heeft Margo Nelissen uitgenodigd om samen met haar een deel van het nieuwjaarsconcert vorm te geven. Ze hebben 5 sieraden  uitgezocht die centraal staan in een wervelende belevenis van muziek, beelden en sieraden. Margo verzorgt beeldprojecties van de inspiraties en associaties, die tot de sieraden hebben geleid en van de sieraden zelf. Susanne speelt o.a. Telemann, Ysaÿe en Hindemith.

 

Viola player Susanne van Els invited Margo Nelissen to shape part of the traditional New Year's Concert in Theater Lampegiet in Veenendaal. They selected 5 pieces of jewellery which form the centre-piece of a whirlwind of music, images and jewellery. Margo provides visual projections of the inspirations and associations that led to the design of the jewellery. Susanne plays, amongst others, Telemann, Ysaÿe and Hindemith. 

2006 Babylon

Babylon, stad met een oude intrigerende cultuur, die de fantasie prikkelt. Bekend uit Bijbelverhalen over de toren van Babel en Babylonische spraakverwarring, tempels, paleizen en de hangende tuinen van Babylon. Inspiratiebron voor de Kunstroute van Amerongen dit jaar.

Babylon, city with an ancient intriguing culture, which stimulates the imagination. Known from biblical stories about the tower of Babel and Babylonian confusion of tongues, temples, palaces and the hanging gardens of Babylon. Source of inspiration for the Amerongen Art Route of this year.

2006 Doordromen, Dream in box

Voor het vervolg van ‘Kunstdromen’ hebben de kunstenaars hun dromen in een doosje gestopt met vastgestelde maten. Zoals dromen zich niets aantrekken van de beperkingen van de schedelvorm, kunnen voorgeschreven afmetingen een kunstenaar niet van zijn vrijheid beroven. "Een indruk van de sieraden die voor kunstdromen zijn ontstaan, wordt gevangen in een doosje. Maar het vluchtige karakter van dromen is behouden; ongrijpbaar en veranderlijk."

As a follow up of ‘Kunstdromen' the artists put their dreams in a box with fixed dimensions. Just like dreams don't care a bit about the limitations of the skull, the prescribed proportions cannot deprive the artist of his freedom. "An impression of the pieces made for kunstdromen are captured in a box. But the volatile character of dreams is retained; elusive and changeable."

2005 Kunstdromen

Initiatief van 10 kunstenaars rondom Veenendaal. Door uitwisseling en experimenten rond het thema dromen is hier voor ieder een uitzonderlijke serie werk uit voortgekomen. Dit werk wordt getoond in een rondreizende expositie. “Dromen zijn vluchtig. Ze laten slechts een indruk achter. Op het moment dat ik probeer te focussen wijkt de droom, verandert. Zijn de dingen wat ze lijken? De meest sublieme droom is de droom die ik zelf stuur, die ik zelf bepaal. Ik verlaat het veilige pad van werken in goud en zilver en dompel me onder in rubber!" Het resultaat is deze unieke collectie sieraden. Enkele stukken zijn ontstaan in wisselwerking met gedichten van Leopold Holtus.

An initiative of 10 artists from the Veenendaal area. Each artist creats an exceptional series of work by cooperating and experimenting based on the topic of ‘dreams’. These collections are shown in a touring exhibition. “Dreams are transient. They only leave a vague impression. The moment you try to focus, the dream yields or it changes. Are things what they seem? The most fantastic dream is the dream that I determine myself. I leave the safe path of working in gold and silver and submerge myself in rubber." The result is a remarkable collection of jewels. Some arose from the interaction with poems by Leopold Holtus.

2004 Warchild

Expositie en veiling ten bate van Warchild. Initiatief van Kunstcentrum Zaanstad, ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan. "Ik heb gekozen voor een positieve benadering van dit thema. In een ‘wollige' doos ligt een lieflijke bloemenkrans, als een ode aan de onbezorgde en ongeschonden kindertijd. Het halssieraad is grotendeels gemaakt van scoubidoutouwtjes. In deze tijd is het knopen van deze touwtjes een populair tijdverdrijf onder kinderen in grote delen van Europa. Voor mij is deze bezigheid ook geassocieerd met het zorgeloze van de kindertijd."

Exhibition and auction for the benefit of Warchild. Initiative of Kunstcentrum Zaanstad, on the occasion of their 30-year anniversary. “I chose a positive approach to this theme. In a ‘woolly’ box lies a sweet flower garland as an ode to a care-free and innocent childhood. The necklace is mostly made of scoubidou wires. Tying scoubidou wires is a popular pastime for kids in large parts of Europe at the moment. To me this pastime is also associated with the playfulness of childhood."  

1999 Save the last dance for me

Initiatief van Art & Casey, Rotterdam. 12 exposanten ontwerpen elke maand een sieraad: Wat zou je willen dat iemand draagt tijdens zijn/haar laatste dans in het oude millennium, tijdens de overgang naar het nieuwe. “Mijn sieraad verbeeldt het verloop van de tijd en de explosie van vuurwerk op het punt van de omwenteling. Minder zichtbaar is dat er een pakketje verstopt zit in het sieraad. Zoals in een amulet, heb ik hierin mijn geheime positieve wens voor de drager voor in het nieuwe millennium verwoord.” 

Initiative of Art & Casey, Rotterdam. Twelve exhibitors each designed a piece of jewellery each month in 1999: What you would like someone to wear at his or her last dance in the old millennium. “My necklace expresses time passing and an explosion of firework at the turn of the millennium. What is less visible is that there is a little package hidden in the necklace. Like in an amulet, I expressed in written words my secret positive wish for the new millennium for the owner.

1996 Art in Case

Initiatief van Art & Casey, Rotterdam. Voor deze sieraden manifestatie was de opdracht een sieraad in een doos te ontwerpen, waarbij het sieraad nog te zien moest zijn als de doos dicht was. “Ik heb mij voor dit sieraad laten inspireren door een Afrikaans beeld van een antilope. De vorm van de horens komt omgekeerd terug in dit sieraad. De vorm is gehamerd uit een staaf koper. In de sluiting komt dezelfde vorm weer terug.”

Initiative of Art & Casey, Rotterdam. The assignment for this jewellery-manifestation was to make a jewellery piece in a box with fixed measurements. The jewellery had to be visible even with the box closed. “My fascination for an African statue representing an antelope was the inspiration for this collier. At the front the shape of its horns is used upside down. The form is hammered from a copper bar. The same form is repeated in the fastener at the back.”

Please reload

bottom of page