Collectie Renaissance Africaine

De indrukwekkende halssieraden van vrouwen in Oost-Afrika vormen de inspiratiebron voor deze collectie. Tegelijkertijd is er een associatie met de kantachtige kragen die in de Renaissance in Europa opgang vonden.
(vanaf 1995)

Collection Renaissance Africaine

The powerful necklaces of East African women are a source of inspiration for this collection. At the same time there is an association with lace-like collars that became popular at European courts during the Renaissance.
(from 1995)

Copyright 2020  by Margo Nelissen